Ovaj tekst je vodič za početnike u kojem ćemo korak po korak opisati pravila pokera, način ulaganja, poker kombinacije i tok igre u jednoj od najpopularnijih verzija pokera, Teksas Holdemu (Texas Hold’em).

Istorija poker

Jedan od najstarijih zapisa koji se odnosi na poker napravio je Džonatan Grin 1834. godine. On je tada zapisao pravila igre pod nazivom „lažna igra“. S obzirom da tada ova igra nije imala ime, on ju je nazvao poker. Poker je svoju popularnost doživeo početkom XX veka, kada je prerastao u aktivnost praktikovanu od strane male grupe muškaraca, ali je potom postao još atraktivniji i počeli su da ga igraju svi. Vremenom, počeli su da se organizuju turniri sa ogromnim milionskim zaradama za najbolje.

Osnove pokera

Počećemo od toga kako funkcionišu određeni načini ulaganja, a potom krenuti na učenje osnovnih pravila pokera. Možete da vežbate u vašem domu, na raznim onlajn poker stolovima, sa besplatnim sredstvima na različitim internet poker sajtovima. Mi vam lično preporučujemo 1xBet s obzirom da su dugogodišnja tradicija u kombinaciji sa stručnim kadrom ovu igru učinili gotovo savršenom. Kada odigrate nekoliko partija bićete spremni da naučite sve pravila pokera i napredne tehnike koje mogu da vam omoguće velike dobitke.

Poker kombinacije

Rojal fleš (Royal Flush)

Royal Flush
Royal Flush

Najjača ruka u pokeru je rojal fleš. Sastavljena je od desetke, žandara, dame, kralja i keca u istom znaku.

Kenta fleš (Straight Flush)

Straight Flush
Straight Flush

Druga najjača ruka u pokeru je kenta fleš. Sastavljena je od pet poređanih karata u istom znaku. Ako dva igrača imaju kentu fleš pobednik je onaj sa većom kartom.

Poker (Four of a Kind)

Four of a Kind
Four of a Kind

Poker predstavlja ruku sa četiri iste karte, u ovom slučaju četiri kralja. Ako dva igrača imaju poker pobednik je igrač sa jačom kartom.

Ful (Full House)

Full House
Full House

Ful je kombinacija sastavljena od tri iste karte i jednog para. Ako dva igrača imaju ful bolji je onaj koji ima jače tri karte.

Boja (Flesh)

Flesh
Flesh

Pet karata istog znaka čine boju. Ako dvojica igrača imaju boju pobednik je onaj sa najjačom kartom.

Kenta (Straight)

Straight
Straight

Kentu čini pet karata poređanih po redu. Ukoliko više igrača imaju kentu pobednik je onaj sa najjačom kartom.

Triling (Three of a Kind)

Three of a Kind
Three of a Kind

Triling je sastavljen od tri iste karte. U slučaju da dva igrača imaju triling pobeđuje onaj sa jačim kartama, odnosno odlučuju dve preostale karte.

Dva para (Two Pairs)

Two Pairs
Two Pairs

Samo ime kaže, dva para su sastavljena od dva para karata iste vrste. Ukoliko dva igrača imaju dva para pobednik je onaj sa jačim kartama, odnosno u slučaju da igrači imaju identična dva para pobeđuje igrač sa jačom petom kartom.

Par (Pair)

Pair
Pair

Par je sastavljen od dve karte iste vrste. S obzirom da je ruka u pokeru sastavljena od pet karata preostale tri karte čine takozvani „kickers“. U slučaju da dva igrača imaju isti par u tom slučaju odlučuje „kickers“.

Najjača karta (High Card)

High Card

Ukoliko nemate ni par, gledaju se sve karte u vašoj ruci. U ovom slučaju pobeđuje igrač sa najjačim kartama u rukama.

Opcije koje ima igrač u pokeru

Fold

Ukoliko ne želite da produžite, možete da predate svoje karte i da napustite rundu.

Bet

Ukoliko niko pre vas nije uložio nikakav ulog, tada vi to možete da učinite sami. Na primer, kažete „ulažem 20“ i priložite vaše čipove. Svako ko želi da nastavi mora da plati 20 čipova,  a ukoliko ne želi odustaje od runde.

Raise

Takođe možete da pojačate ulog. Na primer, na protivnički ulog od 20 čipova, vi možete da podignete ulog na 40. Na ovaj način vi povećavate ulog za sve ostale koji žele da ostanu u u igri.

Call

Ukoliko je neko pre vas postavio ulog, vi imate mogućnost da ga pratite, a da biste to učinili potrebno je da postavite isto toliko čipova.

Check

Ukoliko pre vas niko nije uložio ništa vi imate mogućnost da čekirate. Ovo znači da ne postavljate ulog, već prepuštate potez sledećem igraču. Drugim rečima ovo znači „sačekaću da vidim šta će se dogoditi“.

Flop, Turn, River – Pet zajedničkih karata u pokera

Ove karte diler podeli na stolu i okrenute su licem prema gore da svaki igrač može da ih vidi. One ne pripadaju samo jednom igraču i svaki igrač može da ih iskoristi da napravi svoju najbolju kombinaciju od pet karata.

Flop

Prve tri zajedničke karte koje se dele posle prvog kruga klađenja. Diler na stolu izdvoji prvu kartu sa vrha špila, a potom vadi tri karte sa licem prema gore, dok je prva karta koju je izvadio licem prema dole i to je takozvana „zapaljena karta“.

Turn

Posle druge runde se otkriva i četvrta karta, a način je isti – karta sa vrha „gori“, a sledeća karta se izbacuje na sto.

River

Posle trećeg kruga klađenja izlazi i peta, poslednja karta. Ova karta se naziva river. Način izvlačenja je isti, karta sa vrha „gori“, a sledeća je river.